Kalendář 2004

Předchozí Nahoru Další

2004_00
PF
Pražské prameny, fontány, kašny
Pro rok 2004 přejeme přiměřené množství vláhy (trochu méně, než předloni, trochu více než vloni), asi tolik, co jí je v žalmu 104 :-). A taky to zdravíčko, jakož i slunce do duše ... 
Helena, Libor, Iva 

Fotky jsou z října až listopadu 2003. Popisky částečně převzaty z http://www.pis.cz/c/opraze/fontany.html 

2004_13
Žalm 104
DOBROŘEČ, MÁ DUŠE, HOSPODINU!
Hospodine, Bože můj, jsi neskonale velký, oděl ses velebnou důstojností.
Halíš se světlem jak pláštěm, rozpínáš nebesa jako stanovou plachtu.
Mezi vodami si kleneš síně, z mračen si vůz činíš a vznášíš se na perutích větru.
Z vichrů si činíš své posly, z ohnivých plamenů sluhy. 
Zemi jsi založil na pilířích, aby se nehnula navěky a navždy.
Propastnou tůň jsi přikryl šatem. Nad horami stály vody,
pohrozils a na útěk se daly, rozutekly se před tvým hromovým hlasem... 
2004_01
Leden

Kohlova kašna na II. nádvoří Pražského hradu. Pískovcovou kašnu vytesal r. 1686 italský kameník Francesco Bartolomeo della Torre, plastikami ji ozdobil pražský dvorní sochař Jeroným Kohl. Za ní studna s mřížovou klecí.
2004_02
Únor

Plavební kanál Vltavy v Podbabě a největší pražský ostrov - Císařský.
2004_03
Březen

Barokní fontána v Rajské zahradě na Pražském hradě je z doby kolem r. 1730. 
V pozadí vlevo je velká moderní mísa z mrákotínské žuly.
2004_04
Duben

Kašna se sochou sv. Jiří na III. nádvoří Pražského hradu. Bronzová socha sv. Jiří, který zabíjí draka, je významnou památkou gotického kovolijectví ze 14. st. Autor není znám, práce je datována k r. 1373 a spojena s budováním hradního vodovodu.
2004_05
Květen

Fontána u staroměstského nájezdu na Mánesův most s chrliči od ak. sochaře Emila Halmona. Most dříve nesl jméno Františka Ferdinanda a byl uveden do provozu 11. března 1914.
2004_06
Červen

Kašna Terezka na Mariánském nám. je alegorií Vltavy. Žena přidržuje dvě nádoby na vodu. Z jedné vytéká symbolický proud vody s pěti hvězdičkami, atributem sv. Jana Nepomuckého. Z druhé nádoby vytéká do kašny skutečný pramínek, který symbolizuje Vltavu. Vytvořil ji Václav Prachner r. 1818.
2004_07
Červenec

Vodopád na Petříně nad letohrádkem Kinských. Vytéká ze štol, ve kterých se od roku 1842 v tehdejší vinici Ráj dobývalo uhlí. Později štoly sloužily jako zdroj vody pro Smíchov.
2004_08
Srpen

Masarykovi vnuci - Seminářská zahrada. Pomník dvou hrajících si aktů dětí se šesti žabkami a dvěma ještěrkami představuje dva Masarykovy vnuky, děti jeho mladší dcery Olgy. Dílo vytvořil sochař Karel Dvořák podle skutečné podoby chlapců v dětském věku. Teprve v r. 1989 bylo odhaleno, koho představují.
2004_09
Září

Herkulova kašna ve Valdštejnské zahradě. Ve východní části zahrady před bývalou jízdárnou je kašna se sochou Herkula s kyjem v ruce od nizozemského mistra Adriana de Vries. V kašně plave spousta ryb, v zahradě se procházejí pávi a ve voliéře jsou výři.
2004_10
Říjen

Propadliště času na náměstí Kinských. Na místě, kde kdysi stávala Medvědí fontána a později sovětský tank byla v r. 2002 osazena nová fontána od architekta Jana Laudy. Puklá skála - dvě žulové desky z libereckého lomu - symbolizují propadliště času, který pohltí veškeré lidské počiny. Tryskající voda vše očistí a dá zapomenout.
2004_11
Listopad

Židle před Sovovými mlýny. Obří dřevěná židle autorky Magdaleny Jetelové je dílem studentů K. Gebauera, umístěna v červnu 2003. Je z topolového dřeva a vysoká 6 m. Před povodní v roce 2002 zde stála menší židle, která však během povodně v srpnu 2002 odplavala po Vltavě do Vraňan u Mělníka. (Najděte si fejeton V. Šlajchrta na WWW.BBC.CZ)
2004_12
Prosinec

Pískovcová kašna ve Valdštejnské zahradě. Za kašnou jsou sochy antických božstev od Adriana de Vries. Originály byly odcizeny švédskou armá-dou r. 1648, kopie odlity 1910 - 1913 z originálů původních soch. Sala terrena v pozadí je z roku 1629. O státních svátcích mají zahrady slavnostní osvětlení. Snímek je z 28.10.2003.